Request Free Demo

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Eigenaar

Products Up GmbH
HEAD OFFICE
Bahnhofstr. 5
91245 Simmelsdorf
Germany

Phone: +49 (0) 30 60 98 5355
Fax: +49 (0) 9155 263 999 3
Email: cloudinfo@productsup.io

Managing Directors
Kai Seefeldt, Johannis Hatt

Registration court: Nürnberg
Commercial registry number: HRB 27214
VAT no.: DE270578435

Eigenaar contact-e-mailadres: cloudinfo@productsup.io

Verwerkingsverantwoordelijke
Nils Möllers
Keyed GmbH
Siemensstraße 12
48341 Altenberge
info@keyed.de

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, naam bedrijf, adres, land, e-mailadres, Postcode, stad, website en telefoonnummer.

De volledige informatie over elk type verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg voorafgaand aan de Gegevensverzameling.
De Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden verstrekt of automatisch worden verzameld door het gebruik van deze Website in het geval van Gebruiksgegevens.
Alle door deze Website gevraagde Gegevens zijn verplicht, en het niet verstrekken van deze Gegevens maakt dat deze Website zijn diensten niet kan verlenen. In de gevallen dat deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst.
Als u als Gebruiker niet zeker weet welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website, dient om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de Gegevensverwerking

Verwerkingsmethode
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verwerkt de Gegevens van de Gebruikers op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van de site (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens worden aangevraagd.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar  voor de verwerking van de Gegevens en andere plaatsen waar de partijen zich bevinden, die bij de verwerking zijn betrokken. Neem voor meer informatie contact op met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens.

Bewaartijd
De Gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de Gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De Gebruiker kan te allen tijde de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Gegevensverwerking op te schorten of de Gegevens te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde Gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld zodat de applicatie de dienst kan verstrekken, en voor de volgende doelen: Analyses, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Contact met de Gebruiker, Heatmaps en registratie van sessies, Tagbeheer, Beheer van de Gebruikersdatabase, Contacten beheren en berichten verzenden en Remarketing en gedragsgerichte reclame.

De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden in de betrokken gedeeltes van dit document aangeduid.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren

Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)
Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. Lees het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook. Deze Website kan ID’s gebruiken voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de Facebook Audience Network-dienst te laten werken. Een van de manieren waarop Audience Network advertenties toont, is door gebruik van de advertentievoorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan dit aanpassen in de Instellingen voor advertenties op Facebook. Gebruikers kunnen zich afmelden van bepaalde gerichte advertenties van het Audience Network via de toepasselijke advertentie-instellingen voor mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen in andere aan het Audience Network gerelateerde bepalingen in dit privacybeleid, indien daarvan sprake is.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)
Hotjar is een analyseservice die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard “Niet volgen”-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)
HubSpot Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Google AdWords conversietracking (Google Inc.)
De conversietracking van Google AdWords is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Google AdWords koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s

Met dit soort diensten kunt u openings- en uitnodigingspagina’s bouwen en beheren, i.e. pagina’s voor de presentatie van een product of dienst en waarop u uw contactinformatie kunt toevoegen, zoals een e-mailadres. Het beheer van deze pagina’s houdt in dat deze services de Persoonsgegevens behandelen die door de pagina’s worden verzameld, waaronder Gebruiksgegevens.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)
Unbounce is een beheersservice voor openingspagina’s die wordt aangeboden door Unbounce Marketing Solutions Inc., waarmee deze Website e-mailadressen van Gebruikers die belangstelling hebben voor zijn dienst kan verzamelen.
Met Unbounce kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van de gemaakte openingspagina’s.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, e-mailadres en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Canada – Privacybeleid.

Contact met de Gebruiker

Contactformulier (deze Website)
Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, land, naam bedrijf, Postcode, stad, voornaam en website.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Website)
Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Website of na het doen van een aankoop.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, land, naam bedrijf, voornaam en website.

Heatmaps en registratie van sessies

Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd. Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
Hotjar houdt zich aan standaard “Niet volgen”-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Malta – PrivacybeleidOpt Out.

 

Bewaking van de infrastructuur

Met dit soort diensten kan deze Website het gebruik en gedrag van de componenten ervan bewaken om de prestaties, de werking, het onderhoud en het opsporen en verhelpen van storingen te verbeteren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten, die de functie hebben om de activiteiten van deze Website te filteren worden geïmplementeerd.

Pingdom (Pingdom AB)
Pingdom is a monitoringservice die wordt aangeboden door Pingdom AB.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zweden – Privacybeleid.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

AdRoll (Semantic Sugar, Inc.)
AdRoll is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Semantic Sugar, Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Remarketing door Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)
Google Analytics for Display Advertising is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Adwords en het Doubleclick Cookie.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)
LinkedIn Website Retargeting is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door LinkedIn Corporation en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van LinkedIn.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Vimeo video (Vimeo, LLC)
Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

YouTube video widget (Google Inc.)
YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Instagram widget (Instagram, Inc.)
Instagram is een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Instagram, Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Beheer van de Gebruikersdatabase

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Website, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Website te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Website zijn uitgevoerd.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)
HubSpot CRM is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, telefoonnummer en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.)
HubSpot Lead Management is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

HubSpot Email (HubSpot, Inc.)
HubSpot Email is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door HubSpot, Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Website.
De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)
De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

LinkedIn-knop en sociale widgets (LinkedIn Corporation)
De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)
De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

YouTube-knop en sociale widgets (Google Inc.)
De YouTube-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk YouTube, die worden aangeboden door Google Inc.
Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde diensten.
De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker
Op verzoek van de Gebruiker en naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze Website de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie
U kunt ten allen tijde meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens aanvragen bij de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Rechten van Gebruikers
Gebruikers hebben te allen tijde het recht te weten of hun Persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zij kunnen de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om bekendmaking van de inhoud en oorsprong hiervan, de juistheid hiervan nagaan of verzoeken dat deze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd of om anonimisering hiervan of om blokkering van gegevens die onrechtmatig worden bewaard. Ook kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de gegevens om gegronde redenen. U dient uw verzoeken hiertoe te richten aan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens via de hierboven aangegeven contactinformatie.

Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Website niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Informatie over dit privacybeleid
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, dat is opgesteld met als uitgangspunt de modules die door iubenda worden verstrekt en gehost op de servers van iubenda.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle informatie ten aanzien van een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk ID-nummer.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die deze Website gebruikt en die moet overeenkomen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Betrokkene
De rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop/op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenssupervisor)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie die door de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens (of Eigenaar)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsadministratie of enige andere instelling, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens om besluiten te nemen ten aanzien van de doeleinden en de methodes van de verwerking van Persoonsgegevens en de hiervoor gebruikte middelen, waaronder beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de exploitatie en het gebruik van deze Website. De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website
Het hardware- of softwaregereedschap waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

Cookie
Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website.